objevte svět digitálních technologií

Kroužky IT pro děti

Probuďte zájem svých dětí o programování prostřednictvím zábavných projektů, kde mohou vytvářet své vlastní počítačové hry, animace nebo pracovat s roboty. Nechte své malé programátory objevit svět, kde každá jejich myšlenka může nabýt digitální podoby.

Proč si zvolit naše kroužky?

Atraktivní a zábavná forma​

Zábavné projekty, ve kterých si děti vytvářejí vlastní počítačové hry, propracované animace a učí se programovat roboty.

Děti naše kroužky milují

Naši lektoři i kroužky samotné získávají od dětí mimořádně pozitivní hodnocení a 90 % z nich pokračuje i v dalším školním roce.

Počítačové vybavení

Pro všechny kroužky poskytujeme dětem veškeré pomůcky včetně tabletů, Ozobotů a plně vybavených počítačových učeben.

Výhody našich kroužků

 • Unikátní příležitost naučit Vaše děti programovat od první třídy skrze atraktivní a zábavné programy.
 • Výuku vedou zkušení a trpělivými lektoři.
 • Kroužky probíhají v odpoledních hodinách přímo v učebnách základních škol. Zajistíme vyzvednutí dětí z družiny na kroužky a následné vrácení zpět do družiny.
 • Účastnit se můžete kroužku na libovolné základní škole.
 • Poskytneme veškeré pomůcky pro úspěšné absolvování kroužku, včetně tabletů, robotů Ozobotů a vybavených počítačových učeben.

Co dětem přináší výuka programování

 • Rozvine jejich kreativitu a cit pro design
 • Naučí je analyzovat složité úkoly a nové situace
 • Podpoří jejich schopnost hledat nová řešení
 • Rozvine jejich matematické a analytické dovednosti
 • Dostanou příležitost vyzkoušet si práci v týmu
 • Připraví je na digitální svět
 • Mohou si vyzkoušet prezentaci svých projektů

Pro koho jsou kroužky určeny?

 • Kroužky jsou otevřené pro všechny děti, které mají zájem proniknout do fascinujícího světa programování.
 • Jsou vhodné pro každého, kdo má chuť tvořit kreativně a objevovat svět digitálního designu a logiky.

Formy kroužků

 • Kroužky probíhají prezenčně v daných základních školách.
 • Poskytujeme dětem veškeré pomůcky na kroužky. Máme k dispozici tablety, roboty Ozoboty i kvalitně vybavené počítačové učebny.

Aktuální kroužky pro děti

Kroužek 1.–2. třída
 • Programovací jazyk pro nejmenší děti 5–7 let
 • Tvorba vlastních animací, příběhů a her
 • Hravou formou otevírá dveře do světa programování.
Začátečníci1× týdně 60 minut15 lekcí
2 500 Kč
Kroužek 3.–4. třída
 • Prostředí, umožňující pomocí bloků vytvářet vlastní hry, animace a příběhy.
 • Posiluje počítačové a logické myšlení, schopnost řešení problémů, sebevyjádření a spolupráci.
Začátečníci1× týdně 60 minut15 lekcí
3 200 Kč
Kroužek 4.–5. třída
 • Programování Ozobotů v aplikaci OzoBlockly (blokové programování)
 • Prohlubuje rozvoj informatického myšlení a vztah k programování a robotice.
Začátečníci1× týdně 60 minut15 lekcí
3 600 Kč
Kroužek 5.–6. třída
 • Pro děti, které absolvovaly kroužek Scratch I. nebo mají základy programování v podobném jazyce
 • Prohloubení programovacích a analytických dovedností
Mírně pokročilí1× týdně 60 minut15 lekcí
3 400 Kč

Školy, kde kurzy probíhají

Nejčastější dotazy ke kurzům

Ano. Vaše dítě může navštěvovat kroužek na jakékoliv základní škole, kde kroužky probíhají.

Rekapitulace a potvrzení přihlášky odesíláme obratem po přihlášení na Váš e-mail. Pokud potvrzení v e-mailu nenaleznete, zkontrolujte si, zda Vám nepřišlo do SPAMU nebo nás kontaktujte na telefonním čísle +420 775 238 909 nebo mailové adrese info@it-klub.cz a přihlášení ověříme.

Podklady k platbě jsou uvedené v emailu, který jsme Vám zaslali obratem po přihlášení.

Nemusíte. Družinu bude informovat IT Klub. Družina obdrží přesné informace, které jste uvedli do přihlášky (kroužek, čas, příchody a odchody z/do družiny).

Pokud kroužek odpadne z důvodu například nemoci lektora, nebo z nečekaného důvodu uzavření školy, bude samozřejmě dětem hodina nahrazena. Každý rok probíhá 30 vyučovacích hodin. Pokud kroužek v týdnu nemohl proběhnout, posune se konec kroužku v daném školním roce oproti původnímu plánu.

V případě, že jste nestihli přihlášení, je možné se do kroužku zapsat nejpozději během prvního měsíce. Cena za účast v kroužku zůstává nezměněná.

Na druhé pololetí se není potřeba opakovaně registrovat přes webové stránky. Rodiče obdrží potřebné informace e-mailem před ukončením první poloviny školního roku.