Kde učíme

Kroužky pro děti probíhají v níže uvedených základních školách prezenčně v rámci volnočasových aktivit. Pokud Vám termín ve Vaší škole nevyhovuje, je možné se přihlásit na kroužek do ostatních škol. Kurzy pro pedagogické pracovníky probíhají buď prezenčně v ZŠ Nučice a nebo online formou prostřednictvím aplikace MS Teams.